Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2018

K8
15:14
4029 d106 390
Reposted fromSanthe Santhe vialaluna laluna

April 26 2018

K8
19:33

April 21 2018

K8
11:03
9369 ca95 390
Reposted from1923 1923 viaNoCinderella NoCinderella
K8
10:59
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viawiksz wiksz
K8
10:55
8967 4ddb 390
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
K8
10:54

April 16 2018

K8
21:10
0253 940c 390
Reposted fromhagis hagis viawiksz wiksz
K8
21:08
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
Reposted fromzenibyja zenibyja viawiksz wiksz
21:08
8372 3e43 390
Reposted fromerial erial viawiksz wiksz
K8
19:35
4974 efe8 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viawiksz wiksz
K8
19:34
7597 ed12 390
Reposted fromthetemple thetemple viawiksz wiksz
K8
19:33
- A niech sobie gadają - odparła. - My wiemy, że to nieprawda.
— Sto lat samotności, Gabriel García Márquez
Reposted fromhirondelle hirondelle vialaluna laluna
K8
19:31
1767 52a0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
K8
18:20
Reposted fromtwice twice viawiksz wiksz
K8
18:14
K8
18:14
Trudno topić smutki jak się nauczyły pływać
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viakeeplooking keeplooking
K8
18:14
6347 1ab1 390
Reposted fromproof proof viakeeplooking keeplooking
K8
18:14
8869 4b86 390
Reposted fromlaters laters viakeeplooking keeplooking
K8
18:14
Nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viakeeplooking keeplooking
K8
18:13
6690 392e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl