Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

K8
20:26
Świat cierpi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są cokolwiek warci.
— Jane Austen
Reposted frominpassing inpassing vialaluna laluna
K8
20:25
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viastarryeyed starryeyed
K8
20:24
3603 2b88 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialaluna laluna
20:23
Reposted fromnokturnal nokturnal vialaluna laluna
K8
20:23
3932 61c1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasexonfire sexonfire
K8
20:23
K8
20:23
Reposted fromjasminum jasminum viablueberrynights blueberrynights
K8
20:23
7958 f7aa 390
Reposted fromClary Clary viasexonfire sexonfire
K8
20:21
Nie mam faceta, bo zasługuję na najlepszego, który gdzieś tam jest, tylko z niewłaściwymi kobietami. I jeszcze coś. Od wieków faceci patrzyli nam na cycki, zamiast w oczy, macali po pupie, zamiast uścisnąć dłoń, więc teraz mam święte prawo gapić się na męskie tyłki i wulgarnie wyrażać moje uznanie.
— P.S. Kocham Cię
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
K8
20:20
7803 e75e 390
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viasexonfire sexonfire
K8
20:20
3638 ba59 390
Reposted frompeper peper viakeeplooking keeplooking
20:18
0190 9ddf 390
K8
20:18
4445 4713 390
Reposted fromfriends friends viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
K8
20:16
8722 41ae 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viawiksz wiksz
K8
20:16
6804 ccdf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
K8
20:16
9353 1e51 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
K8
20:14
możesz być silny duchem, ale mieć za słabe serce
— TMK aka Piekielny
Reposted fromSalute Salute viakeeplooking keeplooking
K8
20:13
2232 749c 390
Reposted fromohshit ohshit viakeeplooking keeplooking
K8
20:12
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viakeeplooking keeplooking
K8
20:11
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl