Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

K8
19:27
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed

April 07 2017

K8
17:53
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
17:52
7852 d863 390

andantegrazioso:

Claudia Cardinale virevoltant sur les toits de Rome, en 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viawiksz wiksz
K8
17:50
17:50
0270 a70f 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawiksz wiksz
K8
17:42
6363 5898 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
K8
17:42
6370 6744 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
K8
17:42
6377 5a6c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
K8
17:41
6426 1b9e 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
K8
17:41
6543 2707 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
K8
17:40
6555 e88b 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
K8
17:40
6712 8062 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
K8
17:39
Nienawiść to bagaż. Życie jest za krótkie by cały czas być wnerwionym. 
— Więzień nienawiści (1998)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialaluna laluna
K8
17:37
 Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód.
— Albert Einstein.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
K8
17:35
K8
17:35
K8
17:35
K8
17:29
8532 91fc 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viawiksz wiksz
16:45
5868 370b 390

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viawiksz wiksz
K8
16:37
4663 0c83 390
my next life
Reposted fromstonerr stonerr viaVermillion Vermillion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl