Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

K8
14:55
7886 0364 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaRedPenny RedPenny
14:53
9617 231c 390
Reposted fromkaraibski karaibski viaRedPenny RedPenny
K8
14:48
3582 257d 390
Reposted fromLane Lane viaRedPenny RedPenny
K8
14:48
8768 a0e3 390
K8
14:47
8784 7194 390
K8
14:47
0269 f947 390
Reposted fromoutoflove outoflove
K8
14:47
6920 6228 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
K8
14:38
0264 3d31 390
Reposted fromoutoflove outoflove viawiksz wiksz
K8
14:38
0262 7c69 390
Reposted fromoutoflove outoflove viawiksz wiksz
K8
14:36
4563 5291 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz
K8
14:35
0225 7ea2
Reposted from777727772 777727772 viawiksz wiksz
K8
14:35
1198 abda 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
K8
14:31
Himalaizm nie ma w sobie niczego co by czyniło nas wyjątkowymi. (...) Nie uważam żeby himalaizm miał jakiś głęboki sens. Tak samo jak nie ma go żeglarstwo czy chodzenie do parku. Życie samo w sobie nie ma głębokiego sensu. Moim wyborem jest himalaizm i zupełnie nie ma we mnie potrzeby przekonywania całego świata, że to bardzo fajne zajęcie.
— A. Bielecki "Spod zmarźniętych powiek"
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
K8
14:29
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man vialaluna laluna
14:27
2069 9997 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vialaluna laluna
K8
14:26
1647 f06c 390
for 5min
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen vialaluna laluna
K8
14:24
1202 b60d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna

January 27 2018

K8
21:01
K8
21:00
9029 dd91 390
Reposted fromelegy elegy viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
K8
21:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl