Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

K8
19:33
3201 0ec5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
K8
19:33
8487 11a1 390
Reposted fromRowena Rowena viaoll oll
K8
19:30
3239 c76e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
K8
19:29
9910 8f98 390
Reposted fromheroes heroes viadoubleespresso doubleespresso
K8
19:29
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
K8
19:29
6965 b671 390
K8
19:29
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso

October 27 2018

K8
19:31
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix viapoppyseed poppyseed
K8
19:30
- Postanowiłam się zmienić. Próbuję nie dbać o to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego jestem tutaj sama pośrodku niczego. W moim wieku jest to trochę głupie. Cholernie trudno jest być odważnym. 
— "Woman walks ahead"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viapoppyseed poppyseed
K8
19:28
2327 8be3 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialaluna laluna
K8
19:24
2472 ea92 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlestories littlestories
K8
19:24
2721 578c 390
Reposted frominnocuous innocuous viaNoCinderella NoCinderella
K8
19:24
4145 be33 390
Reposted frommoai moai viaNoCinderella NoCinderella
K8
19:19
3749 10ca 390
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
K8
19:19
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
K8
19:19
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoll oll
K8
19:18
9179 4fc4 390
Reposted fromclitoris clitoris viaoll oll
K8
19:13
0677 e932 390
Reposted fromsosna sosna viawiksz wiksz
K8
19:12
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
19:12
3089 00d0 390
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl